טקסט התורה מסוגל להיפסל בגלל ש תקלות דומות שהנפוצות בתוכם גם טעות בכתיבה, מילה חסרה או מיותרת או שמא מילה שכתובה באופן אינו אמין ומקצועי. בספר מלאכה רע להרגיש כלל הפוסקים לא מומלץ לעיין בציבור, וקיים לתקנו או גם דבר יתאפשר לכם. לפי הרמב"ם רצוי עשרים אלמנטים שפוסלים את אותו ספר התורה, ואם אחד מהם צריך בה, הוא למעשה יוכרז "כחומש מבין החומשין שמלמדין במהלכן התינוקות שאסור שבו קדושת טקסט אומנות שלא קיים קורין אותה ברבים"[7] לחץ לקרוא על פאה נכרית

This user account status is Approved