נוהגים לומר פיטום הקטורת כמו כן בפתיחה לתפילת שחרית אחרי פסוקי הקורבנות, ובנוסף בפתיחה לתפילת מנחה, ובסיומה אומרים קדיש דרבנן (הנקרא אף קדיש דאגדתא - קדיש ששייך ל דברי אגדה).

המוסדות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור ששייך ל מזבח הזהב להמציא אותו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו בזמן הקרבת התמיד ששייך ל שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד הנקרא 1 הערביים. קרבנות יכולים להיות הובאו יחד עם קטורת. בשנים האחרונות התפילות אילו נאמרות במקום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה אנו צריכים מקום שראוי המוצלח בתפילה. פיטום הקטורת על קלף

This user account status is Approved