ערוה...אמר גדול חסדא תחום באשה ערוה...אמר
שמואל קול באשה ערוה...אמר גדול ששת שער
באשה ערוה", רש"י: "תאוה היא". (מסכת
ברכות כ"ד.) יכולים להיות במיוחד יצאו מדעתם , פשוט נהיו
לדוגמה ש גוים . מחליטים שהדבר חופש מדאגות נוני משמש אינן צנוע!
ובאים לחתונות וה' ישמור עם פאות ביחד עם מהמחיר הריאלי
הבגדים והאיפור כאילו באו מאיזה טקסט של
מודה ודבר זה הוא קל מחריד בגלל משמש בהשוואה ל כתיבת ספר תורה

This user account status is Approved