הכתיבה מבוצעת באיזה אופן שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואילו תחתית רגלי האותיות באות באומדן לחצי השורה. לכתחילה אסור להגיד מבחוץ לשרטוט התוחם את אותם הצדדים, 3 סימבולים. בדיעבד בעצם אם ערך מילה חיצוניים לשרטוט כשרה. לעומת אנשים אלה עליכם להקפיד בשמות הקודש לא להגיד הרבה יותר משתי מילים חיצוניים לשרטוט, הדבר הפוסל אחר ספר התורה. אם היוצר אות בודדת, או לחילופין את כל שמות הקודש בשלמותם מבחוץ לשיטה – כללי.

תפירה
תיקים לספר תורה

This user account status is Approved