המוסדות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור הנקרא מזבח הזהב אודותיו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו בעת הקרבת התמיד שהיא שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מטעם פעם הערביים. קרבנות אלו הובאו עם קטורת. היום התפילות כדוגמת אלו נאמרות באתר הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה חיוני מקום שראוי הכדאי בתפילה. אצבע לספר תורה מכסף

This user account status is Approved