הסיבות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור שהיא מזבח הזהב באחריותו הוקטרה הקטורת במשכן
התפילות שחרית ומנחה נאמרו בזמן הקרבת התמיד מסוג שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מטעם בודדת הערביים. קרבנות צריכים להיות הובאו שיש להן קטורת. כעת התפילות אילו נאמרות באתר הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה יש עלינו מקום מתאים המתאים בתפילה. כן במסגרת מנהג הספרדים והתימנים אומרים פטום הקטורת 1 תחילה תפילת שחרית ופעם קודם כל תפילת התשורה. עוד פעם שאומרים עם תום שחרית משמש מכיוון המחלוקת בשיתוף האשכנזים. לקרוא פיטום הקטורת

This user account status is Approved