מקצוע התיקים לספרא מלאכה

כאשר טקסט התורה נקבע, כתוב על גבי קלף, צלח תיוגים והגהות השייך באינטרנט וכמובן הגהות ידניות בכדי לקמץ טעויות וכך עיתון התורה נהיה תקנות, מניחים את הפעילות אל תיק למען לשמור על אודות היריעות וברור לפאר את השיער לדוגמא שכבר פירשו רבותינו ז''ל "התנאה לפניו במשאבי נאה".

התיקים להגיד מלאכה זה לשם הידור מצווה וכן לפני אבטחה ושמירה בדבר עיתון התורה שבתוכם, בנוסף התיק לכתוב מלאכה נקרא הנו לקראת ניוד ספרי עבודה בדרך מתוכננת מישוב זה לנכס.

תיקים לומר אומנות - פאר והדר בכל מקום ארון קודש ארגזים לספר תורה

This user account status is Approved