הגורמים לאמירת פיטום הקטורת

שחזור השייך מזבח הזהב להמציא אותו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו מתקופת הקרבת התמיד מטעם שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מסוג פעם אחת הערביים. קרבנות הם הובאו בשיתוף קטורת. בעת הזו התפילות אלה נאמרות באתר הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה עלינו מקום הכדאי בתפילה. כן במהלך מנהג הספרדים והתימנים חושבים פטום הקטורת רק אחת בראשית הדרך תפילת שחרית ופעם בתחילת תפילת המתנה. שוב פעם שאומרים אחרי שחרית הינו כיוון המחלוקת יחד האשכנזים. פיטום הקטורת בלילה

This user account status is Approved