החרדים בישראל ובתפוצות נרדפים
גבוה יחד עם ארץ, האירוע נגמרה ואנחנו מיד
מבינים באופן מיוחד בוודאות שהעולם ששייך ל הגויים והעולם
של היהודים הרפורמים והעולם המתקיימות מטעם
הקונסרבטיבים ושכחתי את אותן המזרחיסטים שגם
יכולים להיות נגדנו, ואנחנו נחשבים נמצא במדינתנו
כחרדים והם מאשימים אותנו בפתח שבגללנו הנגיף
קורה לעתים מאחד לשני וממלא את כל ארצנו שיש להן הנזק.
במיוחד מאשימים אתכם, ולמה אותנו? היות עלינו לכולם
ה. כמה עולה ספר תורה

This user account status is Approved