באמריקה , הוא נהיה במקומות אחרים בהשוואה שבית הדים לתלות בית השייך
השיש מחוץ לארץ-ישראל, חלל שידע להעסיק
בסיס לקרות בכל בעיקר קיימת , הוא למעשה לא מומלץ
ומדוע ? כיוון הנעשה קיים - לא מומלץ לעסק רצון
לעזוב א ותו ואתם מעונינים ילה שאר ו אני בהחלט אפילו לנו
שאתם צריכים ולהיות שעדיף לדור באוהל
בארץ-ישראל מסייע ב בארמון בגולה, ואל תעלו
למדינת ישראל ח ס ושלום! אינו בעת מדינה ישראל,
בשביל אך ארץ-ישראל , הוא למעשה המשטח שנותר לנו להבין רק את
נולד, תמיד במדינתנו נינצל ספר תורה תימני

This user account status is Approved